• Drama og teater i kulturskolen: Forventninger og praksis 

   Trondsen, Martin (MEST;2018, Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven tar for seg teaterfaget i kulturskolen. Oppgaven undersøker hvilke forventninger foreldre og barn har til kulturskolens teaterkurs, og i hvilken grad disse forventningene svarer til kulturskolens ...
  • Eksamen i Kunst og håndverk? Holdninger, muligheter og utfordringer 

   Zvanut, Mina Birgitte (MEST;2019, Master thesis, 2019)
   Denne masteravhandlingen fokuserer på en lokal gitt muntlig eksamen i Kunst og håndverk. Det ble gjennomført utprøvning våren 2018, og det vil være en utprøvning våren 2019. Eksamen er et tiltak som ble foreslått av Meld. ...