• Nettbrett i kunst og håndverk - Muligheter og utfordringer 

      Hjelmberg, Janne H. (Master thesis, 2015)
      Masteroppgavens overordnede tema er digital kompetanse i skapende kontekst med nettbrett. Masteroppgaven befinner seg i spenningsfeltet mellom det praktisk-estetiske og det teoretiske. Oppgavens perspektiver knytter ...