• Demensens estetikk: Kroppsminne og forforståelse i anvendt teater 

   Skansen, Linn (Master thesis, 2015)
   Denne mastergradsavhandlingen omhandler hvordan man jobber med anvendt teater når man har demens som tema, og hvilke metoder som brukes i feltet. Den teoretiske undersøkelsen vil fokusere på anvendt teaterteori med hovedvekt ...
  • Marginale røster i kunstnerens varetekt. Et etnoteaterarbeid med innsatte i norske kvinnefengsler. 

   Enoksen, Karoline Marie (Master thesis, 2017)
   Denne oppgaven henvender seg til anvendte teaterarbeidere, især de som arbeider kunstnerisk med marginaliserte grupper og individer. På samme tid adresseres også de som jobber innenfor kriminalomsorgen, samt de som driver ...
  • Resistance Through Art 

   Sørensen, Marius (Master thesis, 2017)
   Med denne studien ser jeg på mulighetene teater byr på i krigs- og konfliktsoner, med et spesielt fokus på å skape rettferdig fred i okkuperte Palestina. Rettferdig fred handler om mer enn fraværet av krig. Rettferdig fred ...