• Å fasilitere omsorg: I lys av etisk og estetisk bevissthet 

      Dalby, Karoline (MEST;2019, Master thesis, 2019)
      masteroppgaven ønsker jeg gjennom refleksjon å forstå egen og andre medarbeidernes fasilitering av omsorg i lys av etiske og estetisk bevissthet. Feltarbeidet finner sted på Fontenehuset. Jeg viser til estetiske aspektene ...