• Ammefremmende veiledning på nyfødt intensivavdeling 

   Juterud, Margrete (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Masteroppgaven består av en artikkel og en tematisk fordypning. Helseeffektene for mor og barn ved amming er godt dokumentert. Det er likevel en økt risiko for at premature- og syke nyfødte barn ikke ammes ved ...
  • Ungdoms bruk av skolehelsetjenesten 

   Finpå, Torunn Helene Gammelsrud (Master thesis, 2016)
   Bakgrunn: Skolehelsetjenesten betegnes som den viktigste helsetjenesten rettet mot barn og unge, men studier av sammenheng mellom ungdoms helse og bruk av skolehelsetjenesten er mangelfull. Hensikt: Studiens hensikt var ...