• Kosthold og matsikkerhet blant asylsøkere på asylmottak i Norge 

      Mauno, Dawid Tadeusz (MAEH;2018, Master thesis, 2018)
      Bakgrunn: Studier viser at asylsøkere i asylmottak spiser ensidig og er matusikre. Manglende matlagingskunnskap, dårlig økonomi og språkvanskeligheter kan føre til matusikkerhet og en økning i bruk av billig og usunn mat. ...