• Evaluering av skolefruktordning på to videregående skoler i Østfold 

   Jenssen, Ann-Cathrine (MAEH;2012, Master thesis, 2012)
   Prosjektet ”Helsefremmende skoler i Østfold” startet opp i 2010 på fire videregående skoler i Østfold. Formålet med prosjektet er å se på om arbeid med elevenes fysiske og psykisk helse kan bidra til at flere gjennomfører ...
  • Kvinnekafé : et sted å komme tilbake til? 

   Mehmedovic, Selma (Master thesis, 2010)
   Bakgrunn: I følge Ottawa-charteret skapes helse der folk bor. Det er mye som tyder på at minoritetskvinner er en utsatt gruppe i hele den industrialiserte verden og dermed mer utsatt for psykiske plager. Et tiltak som sier ...