• En kvalitativ studie av kvinners tanker om endring av helseatferd 

      Halle, Monica (Master thesis, 2010)
      Denne studien tar for seg hvordan friske kvinner som ønsker å gjøre endringer i kosthold og fysisk aktivitet, opplever prosessen med å få til dette. Bakgrunn for oppgaven er handlingsplaner og dokumenter som fokuserer på ...