• Sykepleieres erfaringer med å bruke empowermentideologien i praksis 

      Økern, Marit (MAEH;2012, Master thesis, 2012)
      Bakgrunn: Pasientmedvirkning og pasientinnflytelse, har i økende grad kommet i fokus. Første gang Verdens helseorganisasjon inkluderte deltakelse som et begrep, var på en internasjonal konferanse for primærhelsetjenesten ...