• Kostmønstre i en multietnisk populasjon av gravide kvinner 

      Sommer, Christine (Master thesis, 2011)
      Bakgrunn: Analyser av kostmønster har vist seg å gi viktige bidrag innen ernæringsepidemiologisk forskning, og det er ønskelig å utforske kostmønstre i flere populasjoner samt robusthet og stabilitet av disse. Formål: ...