• En studie av sensoriske dommeres sensitivitet 

      Skaret, Josefine (MAEH;2015, Master thesis, 2015)
      Sensorisk analyse er en vitenskapelig metode som benyttes for å vurdere produkter ved hjelp av de menneskelige sansene syn, lukt, smak, hørsel og berøring. Det er kjent at mange faktorer kan innvirke på sensoriske bedømmelser, ...