• Erfaringer med et glutenfritt kosthold: En kvalitativ studie 

      Sende, Karla (MAEH;2020, Master thesis, 2020)
      Bakgrunn: Cøliaki er en av de mest utbredte og livslange matrelaterte sykdommer i verden, og prevalensen av cøliaki øker. Den eneste behandlingen for cøliaki er et livslangt og strengt glutenfritt kosthold. Ut ifra det vi ...