• Spedbarn og kosthold. Irakiske innvandrermødres holdninger og praksis 

      Selseth, Kjersti (MAEH;2014, Master thesis, 2014)
      Tema i masteroppgaven er irakiske innvandrermødres holdninger og praksis i forbindelse med spedbarnskosthold, samt hvordan de forholder seg til råd fra familie og helsestasjon. Oppgaven inngår som en delstudie av et større ...