• Menns kunnskap om og holdninger til nøkkelhullsmerkede matvarer 

      Noren, Siw Anja (MAEH;2015, Master thesis, 2015)
      Bakgrunn Nøkkelhullsmerking er et matvaremerke som skal gjøre det enklere for forbrukeren å gjøre sunnere matvarevalg. I Norge har det ikke blitt gjort vitenskapelig studie på hva som påvirker forbrukerens valg av ...