• Betydningen av gode kilder til vitamin D hos unge, friske voksne 

      Nitter, Rannveig (MAEH;2011, Master thesis, 2011)
      Bakgrunn: Størsteparten av den voksne befolkningen i Norge har et utilfredsstillende serum 25(OH)D₃ (vitamin D) nivå, særlig om vinteren. Dette gjelder også de som bor sør i landet. Unge friske voksne er en utsatt gruppe ...