• Kvinnekafé : et sted å komme tilbake til? 

      Mehmedovic, Selma (Master thesis, 2010)
      Bakgrunn: I følge Ottawa-charteret skapes helse der folk bor. Det er mye som tyder på at minoritetskvinner er en utsatt gruppe i hele den industrialiserte verden og dermed mer utsatt for psykiske plager. Et tiltak som sier ...