• Fitnessutøvarar sin konkurranseførebuande periode 

      Fjellestad, Ingrid (MAEH;2018, Master thesis, 2018)
      Bakgrunn: Stadig fleire deltek i fitnesskonkurransar. Det er lite dokumentert kva for strategiar som vert praktisert mellom fitnessutøvarar og korleis den konkurranseførebuande perioden påverkar kroppssamansetjinga. Det ...