• Evaluering av skolefruktordning på to videregående skoler i Østfold 

      Jenssen, Ann-Cathrine (MAEH;2012, Master thesis, 2012)
      Prosjektet ”Helsefremmende skoler i Østfold” startet opp i 2010 på fire videregående skoler i Østfold. Formålet med prosjektet er å se på om arbeid med elevenes fysiske og psykisk helse kan bidra til at flere gjennomfører ...