• Matvaner hos aktive eldre 

      Grini, Ida Synnøve Bårvåg (MAEH;2012, Master thesis, 2012)
      De fleste som går ut av arbeidslivet og inn i pensjonisttilværelsen har i dag ofte bedre helse, er opptatt av sunne kostvaner og er mer aktive enn eldre har vært tidligere. Formålet med prosjektet har vært å få en dypere ...