• En kartlegging av mat- og drikketilbudet på idrettsarenaen i Norge 

      Frivold, Yngvild; Max, Gigja (MAEH;2022, Master thesis, 2022)
      Bakgrunn Kostundersøkelser viser utfordringer knyttet til barn og unges kosthold, og det bør rettes tiltak mot arenaene der de opptrer. Det er liten kunnskap om matmiljøet på idrettsarenaen i Norge, men internasjonale ...