• Nutrition literacy hos 10. klasseelever i en østlandskommune 

      Blegen, Hilde Hjartåker (MAEH;2011, Master thesis, 2011)
      Sammendrag: I dagens samfunn blir ungdommer hyppig eksponert for kostholdsinformasjon via ulike medier. Det blir dermed viktig for dem å kunne forstå og kritisk evaluere denne form for informasjon. Formålet med masterstudien ...