• Uteskole og læring 

      Olsby, Anne (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven er skrevet ved Høgskolen i Akershus og Oslo og handler om å planlegge, prøve ut og vurdere tverrfaglige opplegg på uteskole. Utgangspunktet for oppgaven var å knytte gode pedagogiske opplegg til ...