• Utfordringer i yrkesopplæringen i helse- og oppvekstfag 

      Brännström, Martta (MAYP;2016, Master thesis, 2016)
      Lærlingordningen er en del av elevenes yrkesutdanning. Elevene som ønsker å fullføre sin yrkesutdanning for å bli fagarbeider, går ut i lære etter Vg2. Her får elevene lære faget og yrket i sin rette kontekst, som hjelper ...