• Oppfølging av lærlinger 

      Thorsen, Lasse (MAYP;2016, Master thesis, 2016)
      Dette forskningsprosjektet dokumenterer hvordan et utvalg tømrerlærlinger opplever oppfølgingen i bedrift. Prosjektet inneholder opplevelser og uttalelser fra hverdagen til tømrerlærlingene. Jeg ønsket på forhånd av dette ...