• En oppgave om elever ved ungdomsskolen og arbeidsutplassering i bedrift 

      Hella, Marian Selboskar (MAYP;2013, Master thesis, 2013)
      Problemstillingen som er valgt i denne oppgaven er: «”Hvordan legge til rette for opplæring og gjennomføring av arbeidsutplassering i bedrifter? Underproblemstillinger jeg har valgt å fokusere på er: Hva er arbeidslivets ...