• Vurdering av yrkeskompetanse i yrkesfaglig fordypning (YFF) 

      Løberg, Heidi (MAYP;2019, Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven omhandler et aksjonsforskningsprosjekt som har hatt til hensikt å videreutvikle et skjema for tilbakemeldinger med sikte på økt kvalitet slik at det kan brukes i sluttvurdering i yrkesfaglig ...