• Leseferdigheter - utvikling og vurdering 

      Haukner, Tonje (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
      Det har i den senere tid vært et økende fokus på vurdering i norsk skole. Vurdering for læring og tilpasset opplæring er nasjonale føringer man som skoleeier og lærer forplikter å forholde seg til. Mitt prosjekt tar for ...