• Sertifisering som vurderingsverktøy i yrkesopplæringen 

      Horgen, Erik (MAYP;2014, Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven er et aksjonsforskningsprosjekt som har tatt utgangspunkt i en reel utfordring ved Etterstad videregående skole. Utfordringen gikk på at skolen måtte ta elevene gjennom sertifiseringskurs på maretimefag, ...