• Vegen til en praktisk kjøremåte i føreropplæring og førerprøve 

      Kristoffersen, Anders (MAYP;2012, Master thesis, 2012)
      Prosjektets tema er hvordan få elevene til å oppnå en praktisk kjøremåte i føreropplæring og førerprøve. Undersøkelsen tar for seg sammenhengen mellom hovedmålene i føreropplæringen og selve føreropplæringen og førerprøven, ...