• Fra YFF som læringsarena til relevant yrkesutdanning 

   Larsen, Lars Rolf (MAYP;2018, Master thesis, 2018)
   Med innføring av Kunnskapsløftet 2006, ble faget Prosjekt til fordypning PTF, nå yrkesfaglig fordypning lansert i videregående opplæring. En viktig grunn for å innføre faget var å gi elevene mulighet til å prøve ut og å ...
  • Helhetlig rådgivning i videregående skole 

   Røen, Lin Egaas (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
   Formålet med prosjektet har vært å belyse hvordan rådgivere praktiserer helhetlig rådgivning. Jeg ønsker å få innsikt i hvordan rådgiverne samhandler med elever, kartlegge hvem som er de viktigste samarbeidsaktørene til ...