• Å forstå personer med demens gjennom VR-briller 

      Gjelstad, Signe Baksaas; Johannessen, Janne (MAYP;2020, Master thesis, 2020)
      Personsentrert omsorg er en sosialpsykologisk omsorgsfilosofi som er anbefalt innført i demensomsorgen. I denne filosofien er det å ta personens perspektiv et viktig og sentralt element, og det er kanskje den største ...