• Fra drop-out til fagbrev 

      Tårnesvik, Åshild (MAYP;2021, Master thesis, 2021)
      Frafall fra deltakelse i skole en stor utfordring i Norge, og frafallet er spesielt høyt på yrkesfag. Kritikk om for mye teori og lite relevans på yrkesfaglige linjer har vært et gjentagende tema gjennom flere tiår. Det ...