• Arbeids – og læringsmiljøet på Vg2 Kokk – og servitørfag 

      Breen, Anne (MAYP;2013, Master thesis, 2013)
      Vg2 Kokk – og servitørfag har en rekke utfordringen knyttet til lav søkning, frafall, store forskjeller i sosiale og faglige forutsetninger, og for mange av elevene som ikke ønsker å utdanne seg videre innenfor fagene. ...