• En studie om yrkesrelevant utdannelse 

      Larsen, Eva Enderud; Slokvik, Hans-Erik (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
      Rapporten belyser praksisfeltets tolking og oppfattelse av yrkesrelevant utdannelse. Praksisfeltet består av yrkesfaglærere innen Vg1 Design og Håndverk, Restaurant og Matfag, Vg2 frisør-, kokk- og servitørfag, samt faglig ...