• Nettstudenten som strategisk lærende 

      Vangen, Frank-Jørgen (MAYP;2014, Master thesis, 2014)
      Masteroppgaven Nettstudenten som strategisk lærende er en studie av hva som kjennetegner læringsprosessen til studenter som følger nettstøttede utdanningsløp. Nettstudentene følger et fleksibelt utdanningsopplegg der mye ...