• Karriereveiledning i grupper 

   Aspenes, Lene Ellen (MAYP;2015, Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven dokumenterer et kvalitativt forskningsprosjekt med karriereveiledning i grupper blant elever på studiespesialiserende utdanningsprogram ved en videregående skole. Problemstillingen er: Hvordan ...
  • Nytten av karriereveiledning på Rognan ungdomsskole 

   Johansen, Håvard W. (Master thesis, 2009)
   Karriereveiledningen i ungdomsskolen har som hovedmålsetting å redusere feilvalg og dermed frafall i videregående skole. Karriereveiledningen skal herunder hjelpe skoleelevene til å bli kjent med studieretningene i vgs. ...