• Dybdelæring og progresjon for frisørelever En kvalitativ undersøkelse om skolens tilrettelegging på Vg1FBIE 

   Lindviksmoen, Trine Borgen (MAYP;2020, Master thesis, 2020)
   Elever skal få mulighet til å lære seg yrkesrelevante arbeidsprosesser i tråd med samfunnet og arbeidslivets behov. Det skal legges til rette for tidlig yrkesspesialisering, praksisnære og yrkesrelevante arbeidsprosesser. ...
  • Mappevurdering i interiørfaget 

   Mørch-Jensen, Vibeke (MAYP;2021, Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven i yrkespedagogikk handler om hvordan en VG3 interiørklasse tok i bruk mappevurdering, som arbeids- og vurderingsmetode, skoleåret 2019-2020. Bakgrunn for prosjektet var en søken etter en pedagogisk ...