• Fra ord til handling: Når du blir inspirert – inspirerer du andre 

   Hoel, Anita; Embretsen, Merete (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
   Den norske fagopplæringsmodellen foregår både i skole og i bedrift, som en 2+2 modell. St. Meld 30, Kultur for læring (2004), signaliserte at det skulle satses på kompetanseutvikling i skolen. Dette for å videreutvikle og ...
  • Organisering av faget Prosjekt til fordypning 

   Halvorsen, Pål Henning (MAYP;2014, Master thesis, 2014)
   Dette delprosjektet av studiet master i yrkespedagogikk, startet med bakgrunn i gjennomføringen av faget Prosjekt Til Fordypning(PF) for Videregående Kurs 1(VG1) ved Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) avdelingen på ...