• Digitale verktøy i bygging av yrkeskompetanse på Restaurant- og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfag 

   Johansen, Thor-Arne (MAYP;2014, Master thesis, 2014)
   Under tittelen Digitale verktøy i bygging av yrkeskompetanse på Restaurant- og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfag presenteres min masteroppgave. I 2006 ble Kunnskapsløftet innført, og med innføringen av Kunnskapsløftet kom ...
  • Teknologi og design i grunnskolen 

   Bergskaug, Marianne (MAYP;2013, Master thesis, 2013)
   Samfunnet forandrer seg stadig fortere og kunnskap om teknologi kreves i stadig større grad av privatpersoner og profesjonelle i alle yrker, nasjonalt og globalt. Behovet for opplæring og etterutdanning er økende. For å ...
  • Tømrerlærlinger og yrkesstolthet 

   Lethigangas, Helge (MAYP;2018, Master thesis, 2018)
   Vi lever i en tid der manuelt arbeid har mistet noe av sin status. Samfunnet etterspør på samme tid håndverk av høy kvalitet. Yrkesstolte håndverkere har tradisjonelt sett sørget for og sikret denne kvaliteten. Samtidig ...