• Hva kjennetegner yrkeskompetansen til helsefagarbeideren i Norge? 

   Nilsen, Torill (MAYP;2015, Master thesis, 2015)
   Tema for denne masteroppgaven er helsearbeiderfaget som har erstattet både hjelpepleier og omsorgsarbeiderfaget. Helsearbeiderfaget ble lansert i 2006, med både skolereformen Kunnskapsløftet (KL06) og Kompetanseløftet 2015. ...
  • Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget 

   Stensrud, Gro-Hege (MAYP;2013, Master thesis, 2013)
   Rapporten dokumenterer undersøkelser knyttet til behovet for rekruttering av helsefagarbeidere, og inntak av lærlinger i offentlig sektor. Masterprosjektet er basert på analyser av data fra en spørreundersøkelse, to ...
  • Teori og praksis hånd i hånd i helsearbeiderfaget 

   Longo, Tone Rita (MAYP;2012, Master thesis, 2012)
   Dette forskningsprosjektet er en kvalitativ undersøkelse som ble gjennomført på to sykehjem i Oslo i perioden 2010 – 2011. Prosjektets problemstilling: Hva kan veileder bidra med for å hjelpe lærlingen å koble teori og ...