• Yrkesrelevant opplæring i Vg22 matfag i samarbeid med arbeidslivet. 

      Størdal, Trude (MAYP;2019, Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven handler om hvordan samarbeidet mellom skole og arbeidsliv fikk innvirkning på opplæring for en Vg2 matfagklasse. Formålet var å finne pedagogiske- og didaktiske metoder for å utvikle en yrkes- og ...