• Tømrerlærlinger og yrkesstolthet 

      Lethigangas, Helge (MAYP;2018, Master thesis, 2018)
      Vi lever i en tid der manuelt arbeid har mistet noe av sin status. Samfunnet etterspør på samme tid håndverk av høy kvalitet. Yrkesstolte håndverkere har tradisjonelt sett sørget for og sikret denne kvaliteten. Samtidig ...