• Menneskeartens evolverte forutsetninger for læring 

      Ryan, Inge (MAYP;2012, Master thesis, 2012)
      Oppgavens problemstilling dreier seg om og på hvilken måte og i hvor stor grad evolusjonen og våre medfødte egenskaper har betydning for menneskenes forutsetninger og evne til læring. Oppvekst, oppdragelse, læring og ...