• Elevers syn på faget utdanningsvalg 

      Tyskerud, Anne-Mette (MAYP;2015, Master thesis, 2015)
      Vi er i en tid der det stort behov for personer med yrkeskompetanse i Norge, og det er derfor viktig å rekruttere elever til yrkesfaglige utdanningsprogram. Som faglærer på et yrkesfaglig utdanningsprogram, ønsket jeg å ...