• Kvalitetssikring av attføringsarbeid, hvem tjener på det? 

      Trægde, Lars Waldemar; Tveit, Kristi Marie (MAYP;2012, Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven omhandler hva man kan oppnå med å innføre kvalitetssystemet Equass i attføringsbedrifter og vekstbedrifter i skjermet sektor. Disse bedriftene leverer arbeidsmarkedstiltak til personer med nedsatt arbeidsevne. ...