• Organisering av faget Prosjekt til fordypning 

      Halvorsen, Pål Henning (MAYP;2014, Master thesis, 2014)
      Dette delprosjektet av studiet master i yrkespedagogikk, startet med bakgrunn i gjennomføringen av faget Prosjekt Til Fordypning(PF) for Videregående Kurs 1(VG1) ved Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) avdelingen på ...