• Karriereveiledning i grupper 

      Aspenes, Lene Ellen (MAYP;2015, Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven dokumenterer et kvalitativt forskningsprosjekt med karriereveiledning i grupper blant elever på studiespesialiserende utdanningsprogram ved en videregående skole. Problemstillingen er: Hvordan ...