• Hvordan rekruttere butikkslaktere til dagligvarebransjen? 

      Andersson, Frode Torgeir (MAYP 2011;, Master thesis, 2011)
      Nedgang i innsøkingen på restaurant og matfag er utgangspunktet for mitt masterprosjekt. Når innsøkingen til restaurant og matfag synker, vil dette gå ut over rekrutteringen til butikkslakterfaget. På bakgrunn av dette ...