• Dokumentasjon av egen arbeidsprosess. 

      Vorland, Gøril (MAYP;2019, Master thesis, 2019)
      Tema for denne masteroppgaven er hvordan utvikles og synliggjøres elevers og lærlingers helhetlige kompetanse gjennom systematisk dokumentasjon av egen arbeidsprosess i blomsterdekoratørfaget. Det er et pedagogisk ...