• Læring av fagbegrep 

   Myhre, Karin Gjøringbø (MAYP;2012, Master thesis, 2012)
   Rapporten omhandler læring av begreper og hvordan lærer kan legge til rette for slik læring i kost- og ernæringsfaget. Det rapporteres fra mindre undersøkelser for å gi elever erfaring i bruk av tankekart og læringsstrategier. ...
  • Tverrfaglighet og relevans: Et virkemiddel for å utvikle elevenes yrkeskompetanse 

   Sørensen, Einar Aa (MAYP;2019, Master thesis, 2019)
   Denne master oppgaven handler om å utvikle en yrkesrelevant tverrfaglig undervisning for elevene på Vg1 Teknikk og industriell produksjon ved en yrkesskole på Vestlandet. Der et lærerteam i et gjensidig samarbeid, la til ...